Bản Quyền Website Thietkehocakoi.net
ho ca koi hon non bo #

Bản Quyền

Tất cả mọi thông tin, bài viết (bao gồm cả ảnh) được phát hành tại địa chỉ Thietkehocakoi.net đều thuộc bản quyền của Thietkehocakoi.net và được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Nếu có bất kỳ thông tin nào từ website khác, Thietkehocakoi.net luôn giữ lại nguồn bài viết.
Quy định khi chia sẻ bài viết từ Thietkehocakoi.net
Toàn bộ bài viết, nội dung trên Thietkehocakoi.net đều thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Thietkehocakoi.net, vì vậy khi chia sẻ bài viết hay 1 phần bài viết, bạn cần thực hiện các yêu cầu sau đây:
  • Mọi thông tin, bài viết được trích dẫn từ Thietkehocakoi.net, bạn cần ghi rõ: Nguồn bài viết từ Thietkehocakoi.net“.
  • Khi sử dụng nội dung bài viết của Thietkehocakoi.net, nếu không được sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được sửa câu chữ, từ ngữ trong đoạn trích dẫn.
Điều đáng nói ở đây là chuyện copy nguyên văn bài viết của mình và chỉ xóa đi bất cứ từ nào có liên quan đến mình, hay trang web Thietkehocakoi.net. Có những trang web còn copy toàn bộ bài viết của mình.
Các bài viết của mình đã được đăng ký bản quyền tác giả với DMCA. Mình chỉ yêu cầu các bạn chia sẻ bài viết của Thietkehocakoi.net thì hãy để lại tên tác giả và đường dẫn về bài viết gốc của mình thì càng tốt. Chỉ có vậy thôi.
Mọi thắc mắc, liên hệ xin gửi về Email:
thinhthaiduong@gmail.com